سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا مداح حسینی – استادیار،دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سید مرتضی سید ریحانی – دانشیار
حسین یوزباشی زاده – دانشیار
عباس کیان وش – استاد،گروه سرامیک و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین تحقیق خواص مکانیکی اهنرباهای دائم با پایه Nd-Fe-B که حاوی درصدهای مختلفی از عناصر کبالت و نیکل هستند اندازه گیری و با خواص مشابه یک الیاژ مرجع دراین سیستم موردم قایسه قرارگرفته است نتایج انالیز تصویری و انالیز EDX برروی این ا لیاژ ها نشان داد که تغییرات خواص مکانیکی با مقدار فازهای اصلی و مرزدانه ای موجود در این الیاژها ارتباط معینی را نشان میدهد همچنین برمبنای مطالعات شکست نگاری توسط SEM مشخص گردید که مکانیزم شکست این اهنرباها از نوع مرزدانه ای است.