سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رسولی فرح – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا
محمدحسین قبادی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی
علی اصغر سپاهی گرو – دانشیار گروه زمین شناسی

چکیده:

سنگهای گرانیتی می توانند در پروژه های مهندسی مختلف مورد استفاده قرارگیرند. از این رو تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای گرانیتی با روشهای آسان و کم هزینه، همواره مورد نظر محققین مختلف بوده است. در این مقاله نیز سعی شده است با یک روش جدید نسبت به بررسی این ویژگی های اقدام گردد. به همین منظور، برای اولین بار تاثیر سن بر خصوصیات فیزیکی گرانیتهای بروجرد مورد مطالعه قرارگرفته است.نتیجه این پژوهش نشان می دهد ، سن سنگها می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی خصوصیات فیزیکی گرانیتهای بروجرد محسوب گردد.