سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه دهقانی فیروزابادی – دانشگاه شیراز دانشکده آموزشهای الکترونیکی
محمد قاسم زاده – دانشگاه یزد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ولی درهمی – دانشگاه یزد

چکیده:

امنیت یکی از عوامل برقراری اعتماد بین افراد در فضای سایبر است با توجه به عدم گسترش تجارت الکترونیک درایران به منظور دستیابی به شاخصهای امنیت و اعتماد یکی از روشهای سنجش جمع اوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد پرسشنامه ای با محورهای امنیت، سیاستهای حریم خصوصی، میزان و نحوه استفاده از وب سایت تجاری و سطح اگاهی کاربرا ن از روشهای پرداخت و فناوریهای امنیتی طراحی و در بین جوامع مختلف توزیع گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهدکه متفاوت بودن عوامل موثر بر اعتماد در گروههای مختلف تحصیلی مشخص کننده ارتباط تحصیلات افراد با میزان اگاهی نسبت به روشهای امنیتی و اعتماد وب سایت می باشد هرچه تحصیلات فرد بیشتر باشد عوامل امنیتی و بکارگیری روشهای نوین امنیتی و تایید سایت توسط مرکز اعتماد و عدم سو استفاده وب سایت از اطلاعات شخصی را مهمتر از عوامل دیگر می داند و در مقایسه افرادکه تحصیلات پایین تری دارند عوامل دیگری غیر از امنیت مانند راحتی استفاده از وب سایت، قیمت وخدمات پس از فروش را مهم و با ارزش میدانند اگر اطلاعات جامع از امنیت وب سایت به افرادی که تحصیلات پایین تری دارند اموز ش داده شود عوامل موثر بر میزان اعتماد آنها به وب سایت می تواند تغییر یابد.