سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نجف زاده – دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه وسرحسابرس اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی
افشین کلالی – سرحسابرس اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی

چکیده:

مکتب اسلام به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین وکارآمد ترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه ی سالم به شمار می رود ودراقتصاد نیز از مکاتب ساخته ی دست بشر پر توفیق ترو کارآمد تر است .الگوها ومبانی ای که قرآن کریم برای حل مشکلات پیشنهاد می دهد همواره توانسته است جامعه را از بحرانهای تاریخی ،سیاسی،اقتصادی،و……برهاند وبه سمت کمال رهنمون سازداز جمله موادی که در پایداری وبقای جامعه تاثیر بسزایی دارد ،وجود اقتصاد پویای جامعه است اگر مسائل اقتصاد دی در یکجامعهایکه بر مبنای فرهنگ غنی اسلام از وضعیت سالم ،عادلانه وروبه رشد برخوردار باشد ،می توان گفت به سلامت دیگر بخش هایجامعه نیز منجر خواهد شد.در این مقاله تلاش شده است ابتداءبا تعریف فرهنگ,فرهنگ اسلامی واقتصاد مقاومتی وچگونگی ارتباط انها با هم در مسئله اسراف ومدیریت مصرف نتایج مثبتی بدست آید.