سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهیل رضوی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علیرضا شوشتری – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این مقاله ارتعاش آزاد خطی ورق مگنتوالکتروالاستیک با شرط مرزی ساده مورد بررسی قرار گرفته است. ورق بر روی بستر الاستیک قرار داشته و شرایط مرزی الکترومغناطیسی به صورت مدار بسته در نظر گرفته شده اند. معادلات حرکت بر اساس تئوری برشی مرتبه اول به دست آمده اند و با استفاده از معادلات ماکسول در حالت های الکترواستاتیک و مگنتواستاتیک، رفتار الکتریکی و مغناطیسی ورق مدل شده است. با استفاده از حل لوی، معادلات دیفرانسیل جزئی حرکت به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و رابطه ای تحلیلی برای فرکانس طبیعی به دست آمده است. پس از مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات صورت گرفته شده، اثر پارامترهای مختلف نظیر ابعاد ورق و پارامترهای بستر بر روی فرکانس طبیعی این ورق ها مورد بررسی قرار گرفته است.