سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
رسول درخوان – استادیار گروه شهرسازی، دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

امروزه به علت پیپیدگی زندگی شهری و عدم توانایی تمامی گروه های اجتماعی در استفاده از ساعات روشنایی روز برای رفع نیازها و برای برطرف نمودن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و … ناشی از خالی بودن شهر در ساعات خاصی از روز، استفاده از زمان های مرده شهری را می توان به عنوان راهکاری در جهت بهبود عملکرد فضای شهری در پاسخ به نیاز سرزندگی محیط شهری و افزایش تعاملات مردم استفاده نمود. شب ها بهترین فرصت برای شهروندانی است که دوست دارند کمتر استفاده کنند و به گشت و گذار در شهر بپردازند. به همین جهت لزوم احیای فضای شهری در شب بیش از بیش بر ما آشکار گشته و اهمیت وجود فضای پویا و سرزنده شب جهت ایجاد بستری مناسب برای فعالیت اجتماعی شهروندان درک می شود.