سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد همتی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی (ره)
هما کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، گرایش اقلیم در برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

چکیده:

امروزه مدیریت محیط زیست شهری، چالشی اساسی در برنامه ریزی های شهری است. جهت نیل به الگوی توسعه پایدار، ضروری است هر یک از کاربری های مختلف موجود در یک شهر علاوه بر استقرار در زون مناسب، کارکردی منطقی با سایر کاربری ها داشته باشد. در این مطالعه اختصاص فعالیت های مناسب جدید جهت کارخانه متروک شده گونی بافی قائمشهر که سابقاً به عنوان یکی از قطب‎های صنعتی فعال بوده است، مد نظر قرار گرفت، به همین منظور پس از جمع آوری اطلاعات مهم محیطی و موثر در مکان یابی و احداث فضاها و ساختمان ها، نظیر اطلاعات زمین شناسی، جنس خاک، اقلیمی، آب های زیر زمینی و نیز شبکه آبراهه ای و خطر سیلاب، ملاحظات طراحی کاربری های جدید استخراج گردید، از سوی دیگر با محوریت دادن به دو موضوع حفظ محیط زیست و نیز افزایش راندمان اقتصادی، کاربری های مختلفی برای سایت 12 هکتاری کارخانه گونی بافی انتخاب گردید، جهت شناسایی این کاربری ها، در ابتدا ضمن بازدید میدانی و تعیین ویژگی های فیزیکی سایت، مصاحبه هایی با مسئولین و مدیران مختلف شهری به عمل آمد و در گام بعد با طراحی پرسشنامه هایی نظرسنجی عمومی در سطح شهر در میان اقشار مختلف مردم بومی و مسافران عبوری به عمل آمد و در تناسب با آن، وضعیت امکانات استان از جهت توزیع مکانی فضاهای تفرجی توریستی، تجاری، اداری و فرهنگی در سایر شهرهایش و مناطق هم جوار قائمشهر بررسی شد تا با لحاظ کردن جمیع جهات بهترین کاربری های سازگار با اصول آمایش سرزمین و نیز کاربری هایی که جنبه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را داشته باشند مشخص گردید. در نهایت کاربری های تجاری، مسکونی، اداری، درمانی، ورزشی، فضای سبز و شبکه معابر به عنوان مجموعه ای که کارکرد آنها با یکدیگر، هم افزایی داشته و نیز در تغییر چهره شهر و هم خوانی با اصول زیست محیطی و طراحی ابنیه ها، موثر بوده به عنوان برنامه آتی تغییر کاربری اراضی سایت کارخانه گونی بافی معرفی شدند.