سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر اسکندری جم – مرکز کامپوزیت تهران
سیدیحیی موسوی – مرکز کامپوزیت تهران و دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران جوان
امیرسهیل پیرایش فر – دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران جوان
محمد مهدی – جلیلی

چکیده:

در این مقاله باتوجه به خواص بسیار ضعیف کامپوزیتهای ساخته شده با استفاده از رزین پلیاستر در آتش، استفاده از کامپوزیتهای رزین فنولیک که خواص ضد احتراقی بسیار بالایی دارند مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که رزین فنولیک نمیسوزد مگر اینکه شرایط احتراق بسیار شدید باشد بهطوریکه رزین را مجبور به سوختن نماید که در این مواقع نیز رزین فنولیک در هنگام سوختن دود و گازهای سمی آزاد نمیکند و همچنین بهعنوان مانعی جلو انتشار و پخش شدن آتش را میگیرد. همچنین رزین فنولیک در شرایط آتشسوزی برخلاف رزینهای پلیاستر خواص مکانیکی خود را در دماهای بالا حفظ مینماید. بررسی پایداری رزینهای فنولیک در آب نشان داد که به دلیل مکانیسم مرحلهای سنتز و شبکهای کردن رزینهای فنولیک، خواص فیزیکی و مکانیکی این رزینها به نسبت رزین پلیاستر به نسبت پایینتر میباشد به همین دلیل استفاده از رزینهای فنولیک در ساختارهای اصلی کشتی که در تماس مستقیم با آب بوده و نیروهای بالایی نیز به آنها وارد میآید، توصیه نمیگردد ولی کاربرد آنها در محوطههای اطراف موتور و باک کشتی که احتمال آتشسوزی و افزایش دما در آنها بیشتر از دیگر مناطق کشتی است، میتواند اقدامی بسیار موثر در بالا بردن ایمنی کشتیها در برابر حوادث آتشسوزی باشد.