سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدناصر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، گروه کامپیوتر، بافت، ایران
مهران ابدالی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، گروه کامپیوتر، بافت، ایران
فرخ کروپی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، گروه کامپیوتر، بافت، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جهت بهبود کیفیت و ارتقاء تصاویر اسکناس و البته هوشمندی تشخیص با استفاده از بهینه سازی پارامترهای همسان سازی اندازه، حذف حاشیه و کاهش نویژ ارائه شده است. ارتقاءتصاویر اسکناس با دو هدف بهبود کیفیت تصویر، جهت استخراج اطلاعات توسط ماشین و همچنین افزایش خوانایی به کار می رود. در این روش فیلتر وینر برای افزایش کارایی عملیات پیش پردازش مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از عملگرهای مورفولوژی تقریبی از زمینه محاسبه شده و زمینه به دست آمده از تصویر اصلی حذف می شود. برای از بین بردن نویژ اقی مانده از فیلتر وینر و مدین استفاده شده است. در روش ارائه شده ابتدا تصویر اسکناس توسط یک اسکنر بدست می آید. در ادامه ویزگی های رنگی از تصویر اسکناس استخراج می گردد. در پایان با استفاده از شبکه عصبی با بردار ورودی شامل ویژگی های استخراج شده ارزش اسکناس تعیین می گردد. نتایج حاصل از استفاده از روش پیشنهادی بر روی بیش از دویست تصویر اسکناس رایج ایرانی دقت تشخیص 96 درصد را نشان می دهد.