سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
سعید صادقیان – استادیار آموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
علی محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده نقشه برداری
محمد حاجب – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

امروزه لیزر اسکنر هوایی نقش مهمی در برداشت اطلاعات سه بعدی عوارض ایفا می کند در دست بودن اطلاعات زمین لخت برای کاربردهای مختلف نظیر استخراج DTM تعیین مناطق قابل عبور و غیره دارد تاکنون الگوریتم های فراوانی برای فیلتر کردن خودکار داده های لیزر اسکن طراحی شده است که الگوریتم فیلتر کردن شیب مبنا یکی از موثرترین انهاست. یک مشکل اساسی این الگوریتم عدم توانایی آن در حذف ساختمانهای بزرگ است هدف این تحقیق ارائه راه حلی است جهت برطرف کردن این مشکل برای این منظور از پردازش Hole Fill استفاده شدهاست پس از اجرای الگوریتم با 5 استانه شیب 20 ، 24 ، 27 ، 30 و 33 درجه وانجام پردازش Hole Fill روی خروجی آنها مشخص شد که انجام این پردازش باعث افزایش خطای نوع اول و کاهش خطاهای نوع دوم و مجموع می شود ارزیابی کمی نتایج نشان میدهد که خروجی الگوریتم با استانه شیب 27 درجه که پردازش Hole Fill روی آن انجام شده بهترین نتیجه را دارد.