سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله داوری دهکردی –
حمید بقایی –
مسلم سروستانی –
محمد کردانی –

چکیده:

کشور ایران دارای 7/2میلیون هکتار اراضی آبی بوده و از این مقدار 1/3میلیون هکتار تحت پوشش شبکه های مدرن و نیمه مدرن آبیاری و زهکشی و بقیه 5/9میلیون هکتار به طریق سنتی آبیاری می گردد. لذا احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی و ضرورت بهره گیری از مشارکت مردم در مراحل برنامه ریزی ،طراحی،ساخت و بهره برداری و نگهداری کاملا محسوس می باشد. شبکه آبیاری و زهکشی شش هزار هکتاری امیدیه ) توسعه هندیجان(در شهرستان امیدیه و بخش های تابعه، جزء آبخور زهره و از شمال به امیدیه از جنوب به هندیجان از شرق به رودخانه زهره و از غرب به راه آهن قدیمی شرکت نفت محدود می شود .با توجه به وضعیت عمومی منطقه از نظرسیلابهای فصلی که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمود، سازمان آب و برق خوزستان را بر آنداشت تا با اجرای طرح آبیاری و زهکشی، احداث سد و سیلاب بر ضمن نگهداری از آب و آبیاری اراضی 52555 هکتاری منطقه از سیلابهای فصلی و طغیان رود خانه که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمودجلوگیری نماید. پروژه آبیاری و زهکشی R1 توسعه هندیجان با مساحت خالص 0555 و ناخالص 0955 هکتار و با اعتبار مصوب 95239 میلیون ریال از اعتبارات بند الف ماده 150 از طرحهای مشارکت مردمی است. پیش بینی می گردد با بهره برداری کامل از این پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حدود 9555 نفر از اهالی منطقه را فراهم نموده و گامی موثر در جهت توسعه پایدار منطقه می باشد.