سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شمسی کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
اکبر زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

امروزه کارکردهای زیادی برای تالاب ها از قبیل تغذیه و تخلیه آبهای زیرزمینی کنترل سیلاب تولید بیوماس تامین آب توریسم تنوعز یستی بالا نگهداری رسوب و ده ها کاربرد دیگر برشمرده شده است دراین پژوهش سعی شده است که ابتدا ارزشهای گوناگون تالابها درسطح جهان را برشمرده و سپس به معرفی دوتالاب دراستان ایلام به نامهای چکر و سیاب درویش که نقش مهمی درحفظ تعادل آبهای داخلی استان دارد پرداخته ایم برای این مهم ابتدا با ذکر مشخصات و ویژگیهای هرکدام وضعیت هرکدام را شرح داده و سپس با بررسی وضعیت اقلیمی پوشش گیاهی گونهای شاخص حیوانی و کاربری هرکدام ازاین تالاب ها ابتدا به ذکر ارزشهای اقتصادی و اجتماعی هرکدام پرداخته و درپایان به ذکر عوامل تهدید کننده آنها اقدام به ارایه راهکارو پیشنهادهایی جهت حفاظت از این اکوسیستمهای بی نظیر کرده ایم