سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عذرا یوسفی فلکدهی – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور،
حسین صافدل – کارشناس دفتر تحقیقات سازمان آب و فاضلاب گیلان
غلامرضا گلپرور – ریاست آزمایشگاه آب شرکت سهامی آب منطقهای گیلان

چکیده:

بررسی و ارزیابی کیفیت آبهای زیر زمینی که بطور مستقیم و بدون تصفیه مورد مصرف شرب قرار می گیرد خصوصا ازلحاظ آلودگی به فلزات سنگین و سموم شیمیایی بسیار ضروری بنظر می رسد. در این مطالعه آب چاههای شرب دشت سفیدرود استان گیلان از لحاظ آلودگی به فلزات سنگین و سموم شیمیایی مورد استفاده در شالیزارهای برنج مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه برداری از شش چاه در حوزه دشت سفیدرود گیلان در حاشیه دریای خزر در شش منطقه ویشکاننک، فخرآباد، لسکوکلایه، خشکبیجار، ابراهیم سرا و سالکده طی ماههای اردیبهشت تا آبان سال ۱۳۸۷ انجام شد. بر روی هر یک از نمونه های آب برداشت شده اندازه گیری جیوه، کادمیوم، ارسنیک، آدیفنفوس، دیازینون و بوتاکلر انجام گرفت. نتایج نشان داد که غلظت جیوه همواره بیش از حد استاندارد بوده است. همچنین سموم کشاورزی ادیفنفوس، دیازینون و بوتاکلرخصوصا در پایان فصل کشت و با شروع پاییز و بارندگی در اثر شستشوی اراضی شالیزاری در چاهها مشاهده می شود. در هر حال کاهش مصرف سموم شیمیایی و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات به منظور توسعه کشاورزی پایدار و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و حفاظت از منابع آب و خاک باید گسترش یابد