سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی
ایرج امیری – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

ماسه های روان به توده یا تپه های ماسه ای اطلاق می شود که براثر فرسایش بادی یا به عبارت دیگر طوفانهای ماسه ای به وجود آمده و فاقد پوشش گیاهی است عاری بودن این تپه ها از گیاه یا پوشش زنده سبب می شود که توده ماسه ای نتوانددرمقابل اثر فرسایشی بادهای شدید ثابت مانده درنتیجه با وزش باد ماسه های روان جابجا شود درمنطقه سیستان حرکت شنهای روان باعث وارد آمدن خسارات زیادی به مردم منطقه فعالیت های اقتصادی اجتماعی و کشاورزی راه های مواصلاتی سلامتی افراد و درنهایت باعث کاهش رضایتمندی مردم منطقه از زندگی درسیستان درادوار تاریخی گذشته گردیده است طی خشکسالیهای مدیدی که در ۱۰سال گذشته درمنطقه مورد نظر اتفاق افتاده است روند فرسایش بادی حالت تشدیدی به خود گرفته است به منظور تثبیت ماسه های روان درمنطقه از حدود ۳۰ سال پیش مبادرت به تثبیت انها به وسیله مالچهای نفتی درمقیاس وسیع پرداخته شده است.