سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا مدیحی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست سواحل، دانشگاه تهران
سینا حسینی فرد –
حسن رنجبر –

چکیده:

اکوسیستم های ساحلی محل پیوند دو اکوسیستم خشکی و آبی بوده که بعنوان آخرین پذیرنده آلودگی ها از دو منابع آبی وخشکی مورد تهدید جدی قرار دارد. مناطق ساحلی دارای مناطق حساس با ویژگیهای خاص اکولوژیکی بوده که از نقطه نظرحفاظتی در قالب کنوانسیون های جهانی نیز مورد توجه و تعریف قرار گرفته است.تخریب تالابهای ساحلی، پاک تراشی و تغییر خطوط ساحلی برای توسعه، نتایج و اثرات تخریب و نابودی محیط زیست سواحل از جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی را به همراهخواهد داشت. بنابر این جهت حفظ، نگهداری، ترمیم و احیاء منابع ساحلی می بایستی هر چه سریعتر اقدامات مؤثری بعمل آید و سیستم مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی طرح ریزی شود تا همه معضلات ستقرار صنایع ساحلی برطرف شود