سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مراد دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
حسین قره داغی – عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مجید عباسی زاده – عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
تورج سبزواری – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

هدف از اجرایی عملیات آبخیزداری رسیدن به توسعه پایدار با تکیه بر یک نگرش سیستمی و جامع میباشد. برای اینکه به این مهم برسیم باید منابع تولیدی حوضه را به توان واقعی نزدیک نمائیم. ارزیابی اثرات کارهای آبخیزداری و مقایسه پارامترهای مطالعات مختلف در سال ۱۳۸۶ آغاز که پارامترهای (پوشش گیاهی، فرسایش و رسوب، سیلخیزی، تغییرات منابع آب و مسائل اقتصادی واجتماعی) ارزیابی و با آیتمهای قبل از اجرا مقایسه گردیده است. درصد تاج پوشش زنده در اراضی که عملیات بیولوژیک صورت گرفته از ۳۴ درصد به ۴۵ ممیز ۴۳ درصد و تولید در هکتار از ۲۰۸ کیلوگرم به ۲۳۸ کیلوگرم رسیده است. در بخش سیلخیزی با افزایش تاج پوشش زنده، لاشبرگ، نفوذپذیری و نهایتا کاهش CN حوضه حجم سیلاب برای دو زیر حوضه A و C برای دوره بازگشت ۵ ساله از ۱۳۱۱۰۳ و ۱۱۳۶۵ متر مکعب به ۶۷۴۹۱ و ۵۵۹۶ متر مکعب کاهش یافته است. توجیه اقتصادی این طرحها برای یکسال ۱/۶۱ برابر شده است.