سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید لیاقتی – کارشناس ارشد منابع آب معاونت آبخیزداری استان اصفهان
سحر ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابان
سارا ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابان

چکیده:

از آنجا که کشور ایران از لحاظ اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود کنترل سیلاب کمبود آبهای سطحی و استفاده از آب زیرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار است از اهداف تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب می توان به تغذیه آبخوانها جلوگیر یاز افت سطح اب کنترل سیل بیابانزدایی و جلوگیری از ورود رسوب به مناطق کویری اشاره نمود درارزیابی انجام شده حجم آب استحصالی از طریق سه طرح مورد بررسی ۹۷۲۱۰۴۰ مترمکعب برآورد شده است همچنین دربررسی طرح های پخش سیلاب و تغذیه ی مصنوعی میزان رسوب به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.