سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کوروش مجدسلیمی – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
سیدبابک صلواتیان – بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات چای کشور
ارژنگ جوادی – دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
سیداحمدتقی شکرگزار – کارشناس شیمی

چکیده:

تعیین بهترین ارتفاع برگ چینی با ماشین برگ چین یکی از عوامل مهم در بهبود بهره وری تولید چای است به منظور بررسی اثر ارتفاع برداشت توسط ماشین برگ چین بر عملکرد و کیفیت برگ سبز برداشت شده مطالعه ای در سال 1386 در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن مرکز تحقیقات چای کشور روی بوته های هیبرید اجرا گردید دراین تحقیق برداشت توسط ماشین برگ چین با عرض تیغه 80 سانتی متری و با تیغه تخت انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام و ارتفاع های 5 ، 10 و 15 سانتی متری بالای سطح هرس سالیانه و برداشت از ارتفاع معمول منطقه توسط قیچی به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. امتیازات حسی در چای خشک تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفت.