سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عمادی اندانی – شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، شرکت رایان تحلیل سپاهان
سعید جعفری – شرکت ذوب آهن اصفهان
مجیدرضا بدیع صنایع – شرکت ذوب آهن اصفهان
حسن خزائی – شرکت ذوب آهن اصفهان

چکیده:

انرژی مصرفی د رکوره های بازگرم را می توان با شارژ داغ فولاد تا حد زیادی کاهش داد. در این مقاله افت دمای فولاد پس از خروج از ریخته گری تا رسیدن به کوره های بازگرم شبیه سازری شده است. پس از آن با استفاده از مدل شبیه سازی کوره های بازگرم اثر دمای شارژ فولاد کاهش مصرف ویژه انرژی و افزایش ظرفیت کوره ها بررسی شده است. در مدل شبیه سازی کوره ها از روش نواحی یکنواخت برای تحلیل تشعشع استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان دا که با استفاده از شارژ داغ فولاد، مصرف ویژه انرژی تا ۴۰% کاهش و ظرفیت کوره تا ۲۷% افزایش می یابد.