سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزانه قائمی – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
حسین صادقی – استادیار اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی مدیریت و اقتصاد

چکیده:

محدودیت منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی، باعث توجه کشورهای جهان به منابع انرژی تجدیدپذیر گردیده است. یکی از مهمترین این منابع، بیوگاز است. بیوگاز از تجزیه و تحلیل برخی ضایعات آلی از جمله فضولات دامی، در نتیجه فعالیت باکتریهای بیهوازی در محفظهی تخمیر به وجود میآید. فناوری بیوگاز علاوه بر تولید انرژی، دارای مزایای دیگری از جمله تولید کود غنی شده، کمک به سلامت انسان و حفظ محیط زیست نیز میباشد. در این مقاله، احداث واحدهای بیوگاز در گاوداری- های صنعتی کشور با استفاده از تحلیل هزینه-فایده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. برای این منظور گاوداری- های صنعتی کشور به ابعاد مختلف تقسیم و برای هر کدام، یک واحد بیوگاز تعریف خواهد شد. سپس برای هر یک، تحلیل هزینه-فایده از دیدگاه بخش خصوصی و بعد تحلیل هزینه-فایده اجتماعی انجام خواهد شد. نتایج حاصل از هر دو تحلیل حاکی از صرفههای اقتصادی برای احداث واحدهای بیوگاز در تمامی ابعاد مختلف گاوداریهای صنعتی کشور است