سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن موحد – سازمان توانیر

چکیده:

بکارگیری نیروگاههای تلمبه – ذخیره ای موجب اصلاح منحنی تداوم بار و بهبود عملکرد سیستم تولید می گردد . این نوع نیروگاهها خصوصاً در سیستمهایی که اختلاف حداکثر و حداقل بار در طول شبانه روز قابل توجه می باشد کاربرد بیشتری دارند . احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه اولین تجربه ساخت نیروگاه از این نوع در ایران می باشد . در این مقاله بر اساس مشخصات فنی نیروگاه در شرائط پمپاژ آب و تولید برق، فایلهای بار ساعت به ساعت در سالهای مختلف اصلاح گردیده و منحنی تداوم بار جدید تعیین گردیده است . با لحاظ نمودن دوره ساخت، سال ۱۳۸۶ بعنوان اولین سالی که امکان ورود به مدار این نیروگاه وجود دارد فرض شده است . با بکارگیری نرم افزار WASP سیستم تولید و مصرف برای یک دوره ۱۵ ساله ۱۳۹۴) – (۱۳۸۰ شبیه سازی گردیده است . ارزش حال هزینه های سیستم تولید طی پریود مطالعه در خروجی نرم افزار مورد توجه قرار گرفته است . با مقایسه مولفه های مختلف هزینه ( سرمایه گذاری، بهره برداری و خاموشی ) در شرایط عدم حضور سیاه بیشه و حضور آن در سالهای مختلف مطالعات امکان سنجی نیروگاه انجام شده و مناسبترین سال جهت ورود به مدار این نیروگاه تعیین شده است .