سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست

چکیده:

هدف اصلی از احداث نیروگاههای زباله سوز انهدام زباله ها بوده و تولید انرژی گامی در جهت بازگشت سرمایه اولیه محسوب می گردد . صرفه جویی ناشی از عدم دفن زباله ها بخش اعظم درآمدهای یک نیروگاه زباله سوز را تشکیل می دهد . در این تحقیق آنالیز اقتصادی نیروگاه زباله سوز با دو دیدگاه متفاوت تولید انرژی و انهدام زباله با درنظر گرفتن اثرات سوء زیست محیطی دفن زباله ها بررسی و مقایسه می گردند .