سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
مجید صوفی – عضو هیئت علمی حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
حسن احمدی – استاد و مدیر گروه آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

این تحقیق در نظر دارد تا نتایج کاربرد روش استانداردWOCAT در ارزیابی فنآوریهای انجام شده در عرصه حوزه آبخیز دژکرد در استان فارس را ارائه نماید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با ایجاد تعاونی آبخیزداری و اجرای فنآوریهای متنوع حفاظت آب و خاک نظیر کشت درختان مثمر بادام و سیب به جای دیم گندم و جو روی تپه های با شیب ۸ تا ۳۰ درصد، کنترل انواع فرسایش با روشهای بیولوژیک و سازهای و توانمندسازی مردم روستائی از سال ۱۳۷۷ ، پروژه آبخیزداری از موفقیت قابل قبولی برخوردار شده است. اولین نشان موفقیت این پروژه، کاهش قابل ملاحظه روانآب سطحی و فرسایش خاک میباشد