سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بابک علیزاده – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
امین اسماعیلی – دکترای مهندسی صنایع ، دانشگاهWSU امریکا، کارشناس ارشد بهرهوری انرژی
فرهاد فرهادیان – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط آژانس بینالمللی انرژیIEA ۳ % مصرف جهانی انرژی مرتبط با ساختمانهای مسکونی و تجاری میباشد. موضوعی که سبب توجه دولتمردان و فعالان محیط زیست به راهکارهای کاهش مصرف و افزایش بهروری از انرژی در این بخش از اقتصاد شده است. در همین راستا کشور ایالت متحده نیز در تلاش برای کاهش مصرف در ساختمانهای عموما غیر بهره ور در سال ۸۹۹۱ اقدام به ایجاد سیستم ارزیابی انرژی برای ساختمانها تحت عنوانLEED نمود. گرچه گام های بهبود این طرح روز به روز در حال پیشرفت است هزینه های نسبتا بالای آن سبب شده است که تنها طبقات بالای اجتماعی بتوانند آن را مدنظر قرار دهند. این موضوع یکی از اصلی ترین موانع در راه فراگیر کردن ساختمان سبز است. جذاب کردن این ساختمان ها برای اقشار متوسط و پایین جامعه نیازمند کاهش هزینه های اجرا و همچنین بهینه سازی هرچه بهتر انرژی در ساختمان سبز است. یکی از راهکارهای مفید برای این منظور، ایجاد انگیزه رقابت برای نوآوری در تولید و کاهش هزینه است. ازین رو طرح اجرای ساختمان انرژی صفر و هزینه صفر در سال 0202 تحت عنوان چالش ساختمان بینیاز به شببکههای انرژی کلید خورد. در این مقاله به گوشه هایی از راهکارهای نوآورانه این طرح و نحوهی بومی سازی این راهکارها در کشور عزیزمان، ایران، اشاره خواهد شد