سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز ملکی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران،
محمد شریفی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

زنجیره تأمین شبکه ای از سازمانها است که با ارتباطی بالا دستی به پایین دستی در فرایندها وفعالیتهایی درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارایه شده به مشتری نهایی تولید ارزش می کنند. امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطا ف پذیری و عملکرد تحویل می بایستی برای تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد. انتخاب تأمین کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیتتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بیای تمام شده محصول را در بر می گیرد.TOPSIS یکی از تکنیکهایی است که نقش اصلی را در مدلهای توسعه یافته برای انتخاب تأمین کنندگان داردTOPSIS در مسایل تصمیمگیری با دادههای فازی میباشد تا تیم تصمیم گیری درمحیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب گزینه مناسب را به دست آورد.