سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامیر منصوری – گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،اهواز، ایران
محمدصادق جوادی – گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز واحد شیراز، ایران

چکیده:

مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه قدرت یک مسئله بهینه سازی دینامیک در افق بلند مدت می باشد که در افق مورد مطالعه طرح ریزی می گردد. در مطالعه توسعه همزمان شبکه قدرت لازم است شرایط بهره برداری در افق های زمانی کوتاه مدت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از اجرایی بودن طرح توسعه، اطمینان نسبی حاصل گردد. از اینرو، در حل مسئله برنامه ریزی توسعه، زیر مسئله های بهینه سازی مربوط به افق کوتاه مدت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. متغیرهای تصمیم در مسئله اصلی، تعیین سال ورود تجهیزات به مدار، ظرفیت هر یک از تجهیزات و مکان نصب آن ها در شبکه قدرت می باشد. در زیر مسئله های مربوط به افق کوتاه مدت، مسئله پخش بار بهینه در حضور کلیه تجهیزات در دسترس در افق بهره برداری مورد توجه است. از اینرو، مسئله بهینه سازی مورد نظر یک مسئله تودرتو خواهد بود که برای حل آن از الگوریتم HNIPSO که به صورت ترکیبی از دو الگوریتم IPSO برای حل مسئله اصلی و برنامه MATPOWER برای حل زیرمسئله های بهره برداری است. استفاده شده است. روش پیشنهادی برای مسائل در ابعاد بسیار بزرگ که در آنها حل مسئله پخش بار بهینه نیز یک چالش اساسی تلقی می گردد نیز بسیار کارا می باشد. به منظور شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی از یک شبکه تست آزمون استاندارد استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره گیری از تکنیک پیشنهادی می تواند برای حل مسئله برنامه ریزی دینامیک شبکه قدرت، به کار گرفته شود.