سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهراسادات حسینی تهران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
آیدین حمیدی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
مرتضی واحدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در جوانه زدن و مراحل رشد اولیه گیاهچه بذر ارقام تجاری تنش خشک یدیده سویا درمزرعه، پژوهشی در آزمایشگاه مرکزی تجزیه بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ۴ سطح تنش خشکی در آزمایشگاه (تنش با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در پتانسیل های ۰ عدم تنش، ۳-، ۶-، و ۹- بار ۳ سطح تنشخشکی گیاه مادری (آبیاری گیاه مادری پس از مقادیر ۵۰ (آبیاری مطلوب)، ۱۰۰ (تنش خفیف)، ۱۵۰ (تنش شدید) میلیمتر تبخیر از تشتکتبخیر کلاس آ)، ۴ رقم (Boutny ،TMS ،Hamilton & Esex ،Williams) بودند.