سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلیل شاعری – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر
زهره شاعری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران واحد بوشهر
فرزانه اسپرغم – کارشناس مرمت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری بوشهر

چکیده:

گردشگری روستایی فعالیت بسیار پیچیدهای است که با بخشهای دیگر جامعه، وجوه مشترکی داشته و دارای اثرات و پیامدهای مختلفی است.که میتواند در تجدید حیات روستاها و ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی موثر بوده و در نهایت منجر به توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی شود. فعالیت های گردشگری همچنین باعث تاثیراتی مثبت و منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ و زیست محیطی می باشد که به تبع آن بر معماری نیز تاثیر گذار خواهد بود. در این مقاله تاثیرات مثبت و منفی گردشگری روستایی بر روستای ابیانه از توابع نطنز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و مدل های تحلیلی به بررسی و شناخت نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که توانمند سازی گروه های روستایی، آگاهی های اجتماعی وگسترش مشارکت همراه با تدارک مدیریت راهبردی می تواند به توسعه گردشگری در روستای ابیانه موثر باشد و اثرات منفی آن را کاهش دهد.