سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یاسر رضایی پیته نوئی – کارشناس ارشد حسابداری
احمد عبداللهی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی گلستان

چکیده:

از ادبیات گذشته ی تحقیق چنین برمی اید که کیفیت محصول مبنایی را برای برقراری و حفظ مزیت رقابتی یک شرکت فراهم می کند نظریات مطروحه اشاره بر این دارند که قالب کاری فراهم شده بوسیله حسابداری مدیریت زیست محیطی به کیفیت محصول کمک می کند ویژگیهایی را داشته باشد که احتمالا به مزیت رقابتی منجر شود بنابراین این احتمال وجود دارد که حسابداری زیست محیطی نقش با نفوذی را دراین رابطه بازی کند هدف ازاین مطالعه بررسی اثرات حسابداری مدیریت زیست محیطی برارتباط بین کیفیت محصول و مزیت رقابتی می باشد یافتههای تحقیق نقش مهم حسابداری مدیریت زیست محیطی را درشرکت هارا حمایت می کند خصوصا نتایج اشاره می کنند هنگامی کیفیت محصول به مزیت رقابتی یک شرکت کمک می کند که اعتماد به حسابداری مدیریت زیست محیطی بالا باشد . بالطبع در وضعیت اعتماد کم به حسابداری مدیریت زیست محیطی نمی توان به این نتایج رسید.