سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایلوش صفری – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم در زمینه ایجاد تغییرات مطلوب در کیفیت سرویس می باشد، در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات، نشاط و رضایتی فراگیر در دگرگونی و تبدیل دولت از یک حالت کند و غیر پاسخگو به نهادی کاراتر و شهروند پسند وجود دارد. این مقاله روشی را جهت ارزیابی تغییر درکیفیت سرویس به عنوان نتیجه پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی پیشنهاد می کند. در این مقاله در ابتدا عوامل موثر بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات دولتی – در شهرداری اصفهان – شناسایی شد و سپس با استفاد ه از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وجمع آوری نظرات و قضاوت های افراد درمورد این عوامل، اقدام به بررسی و ارزیابی تاثیر الکترونیکی شدن دولت بر کیفیت سرویس و رضایت شهروندان گردید.
در پایان اطلاعات جمع اوری شده بوسیله نرم افزار EXPERT CHOICE 2000 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج از یک پیشرفت مثبت به میزان ۱۲۱ درصد حکایت داشتند.