سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه اقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مجید وظیفه دوست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

آب با کیفیت مطلوب جهت استفاده در کشاورزی د راغلب نقاط ایران بسیار محدوده بوده و در بعضی موارد ابهای با کیفیت نامتعارف استفاده می گردد استفاده از ابهای نامتعارف سبب کاهش عملکرد محصول می گردد اما امروزه تلاش براین است تا با راهکارهای مختلفی چون اختلاف آب شور و شیرین تناوب گیاهی، استفاده متناوب از اب شور و شیرین با توجه به درجه مقاومت گیاه در مراحل مختلف رشد از ابهای نامتعارف به نحو مناسبی استفاده گردد. در گیلان برنج عمده ترین محصول کشاورزی محسوب می گردد که در برابر شوری و قلیائیت بالای آب و خاک حساس می باشد این محصول استراتژیک با استفاده از آب حوزه ابریز سفید رود ابیاری می گردد استفاده از سموم و کود شیمیایی در اراضی کشاورزی احداث سدهای متعدد در بالا دست رودخانه ورود پسماندهای صنعتی، خانگی و کشاورزی و وقوع خشکسالی در سالهای اخیر سبب کاهش تدریجی دبی و افزایش شوری آب رودخانه سفید شده است دراین تحقیق تلاش براین استکه راهکار شبیه سازی بهینه یابی عمق و دوره تناوبی بهینه آب ابیاری متناسب با شوری اب رودخانه سفید رود به گونه ای تعیین شوند که حداقل کاهش عملکرد محصول ایجاد گردد.