سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی،دانشگاه ارومیه
ندا خان محمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی،دانشگاه ارومیه
رضا سکوتی اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
حسین رضایی – استادیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه

چکیده:

علاوه بر کمبود حجم سالانه نزولات جوی، وقوع رگبارهای شدید و کوتاه مدت میباشد که دربیشتر موارد سبب وقوع سیلاب های فراوان میشود. وقوع این سیلابها اغلب نه تنها سبب فرسایش خاک و وارد شدن میلیون ها تن خاک حاصلخیز به دریاچهها و پشت مخازن سدها میگردد بلکه خساراتی را نیز به ابنیه ها، جادهها، پل ها، روستاها و شهرها وارد میسازد. از طرف دیگر، عملکرد مناسب اقدامات آبخیزداری برای کاهش فرسایش خاک و رواناب، حفظ رطوبت خاک، کنترل رسوب و تامین آب از اهمیت زیادی برخوردار است که در نتیجه باید اثر بخشی این گونه عملیات همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. منطقه مورد بررسی حوزه آبخیز قاضی آباد در شهرستان مهاباد از استان آذربایجان غربی است که در آن عملیات اجرائی آبخیزداری با اهداف کنترل و پیشگیری سیل به منظور جلوگیری از تلفات خاک انجام شده است. در این تحقیق اثر بخشی اقدامات مکانیکی آبخیزداری بر میزان تغییرات سیل مورد بررسی قرار گرفته است. جهت ارزیابی اقدامات آبخیزداری در حوضه قاضی آباد در کاهش وقوع سیل، ابتدا وضعیت حوضه مورد مطالعه قبل از اقدامات آبخیزداری با توجه به گزارشات موجود مورد بررسی قرار گرفت، سپس با تغییراتی که به دلیل این اقدامات در پوشش گیاهی، شیب و پارامترهای دیگر بوجود آمده است، وضعیت جدید حوضه از لحاظ وقوع سیل بررسی شد. نتایج نشان می دهند بعد از عملیات آبخیزداری ظرفیت کشش رودخانه افزایش داشته و در نتیجه میزان دبی پیک سیل کاهش یافته است و در نتیجه اجرای پروژه های آبخیزداری حجم سیل ۸۲ درصد کاهشیافته است