سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منصور صمدی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدمهدی بهرام زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
محمود جعفرپور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در اکثر کشورهای توسعهیافته حمایت از سازمان های کوچک و متوسط امری رایج است در کشور ما حرکت به این سمت و حمایت از سازمان های کوچک و متوسط با توجه به حجم بالای تعداد این سازمان ها می تواند نتایج مثبتی در عرصه اقتصادی – اجتماعی در برداشته باشد SME ها به منظور حضور آگاهانه در بازار و نیز کسب سهم بازار مناسب برای خود نیازمند توجه و به کاربستن روشهای بازاریابی علمی می باشند با توجه به ظهور پدیده تجارت الکترونیک و همه گیر شدن آن در دنیا و هدایت به سمت محیطهای مجاری بررسی راهکار های ورودSME های ایران به تجارت الکترونیک B2B ا زموضوعات مهم تحقیقی به حساب می اید نمونه آماری این تحقیق از نوع خوشه ای و مشتمل بر 165 کارشناس بازرگانی این شرکتهابوده است. در این پژوهش عوامل کلیدی موفقیت بنگاهها نیروی های مرتبط با دولت، وضعیت نیروی انسانی تجهیزات و زیرساختهای تکنولوژیکی و مشخصات صنعت مورد شناسایی قرار گرفته است.