سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – دانشیار، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
صابر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول اسمعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رهره نوری – کارشناس ارشد، دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای ارزیابی عملکرد پروانه های مدل، ضروری است آزمایشات مدلی روی آنها صورت گیرد. برای این منظور تجهیزاتی برای اندازه گیری نیروی محوری، گشتاور محوری و سرعت چرخش پروانه ها بکار گرفته می شود. به کمک اندازه گیری لحظه ای این پارامترها و استفاده از تشابه دینامیکی، منحنی عملکرد پروانه شامل منحنی ضرایب پیش رانش، ضریب گشتاور و راندمان بدست می آید. هدف از انجام این پروژه، طراحی و ساخت بالانس دو مؤلفه ای با طرحی ابتکاری، برای اندازه گیری نیروها و گشتاورهای بسیار کوچک ایجاد شده توسط پروانه های مدل می باشد. گام های اصلی و عمده ارائه شده در این مقاله عبارتند از: طراحی مفهومی و تحلیل نرم افزاری، انتخاب ماده مناسب، تدوین و انجام عملیات حرارتی برای رسیدن به ویژگی های مطلوب و انتخاب کرنش سنج های مناسب.