سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر زمانی اکبری – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زنجان
سعید ملکی – استادیار دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دریاچه ارومیه (چیچست) 1در شمالغرب ایران بعنوان یکی از زیستگاه های اصلی آرتیمیا در جهان شناخته میشود. طی دهه گذشته براثر یک دوره خشکسالی و طرح های احداث سد که همزمان بوقوع پیوسته اند، زمینه تبخیر بیش از پیش آب دریاچه فراهم گردیده و تفاوت های قابل توجهی در سطوح آب دریاچه بوجود آمده است. این روند زمینه بروز بحران های زیست محیطی چشمگیر در منطقه شمالغرب کشور را فراهم نموده است. در پژوهش حاضر نظر به نقش و اهمیت دریاچه ارومیه در توازن و تعادل بخشی زیست محیطی- اکولوژیکی شمالغرب کشور تلاش گردیده است تا با استفاده از داده های سنجش از دورتصاویر ETM_ لندست 7، TM لندست 5، TMلندست 4 و Aster نیز بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نیز استفاده از نرم افزارهای Idrisi Ands و ER Mapper 7 ،ENVI4 فرایند تغییرات بوقوع پیوسته از سال 1989 لغایت 2005 در سطح دریاچه ارومیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که طی دوره یاد شده با کاهش روند نزولات آسمانی و نیز اثرات منفی ناشی از پدیده های انسانساختی از قبیل ایجاد سدها و نیز بهره گیری بی مهابا از منابع آبی سطحی و زیرسطحی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه زمینه کامل بروز یک بحران زیست محیطی- اکولوژیکی را که با عقب نشست آب دریاچه شروع گردیده و با ادامه روند خود کویری شدن اراضی مرغوب زراعی منطقه را سبب خواهد شد، فراهم ساخته است