سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
حیدر صامت – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ارزیابی دقیق تلفات کابل های زیرزمینی و سیم های هوایی توزیع به شناخت صحیح از منابع تولید تلفات در آنها بستگی دارد . در این مقاله پس از دسته بندی عوامل مؤثر در تلفات کابل های توزیع، مدل دقیقی برای محاسبه این تلفات در شرایط جریان غیر سینوسی ارائه می گردد . در این مدل علاوه بر در نظر گرفتن تأثیر مستقیم هارمونیک های جریان، افزایش مقاومت هادیهای فاز و نول ناشی از اثر پوستی، اثر مجاورت در هادیها و اثر مجاورت از روپوش فلزی منظور می گردد . در انتها با استفاده از این مدل، تلفات دو آرایش مختلف از کابل های زیرزمینی ۲۰ kv و ۳۸۰ v توزیع در
شرایط جریان غیرسینوسی محاسبه می گردد .