سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
وحید نوری شریک ابادی – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحدعل
مهدی صفی خانی – دانشجوی رشته کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحدعل

چکیده:

سه انقلاب جهانی در تاریخ بشری شامل انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی و انقلاب سبز هر سه جهت پاسخ به نیاز های ناشی از افزایش جمعیت صورت گرفته است براساس براوردهای انجام شده وابستگی جمعیت به زمین کشاورزی، تامین سوخت و نیز اشتغال از نیازهایی است که در طی ۲۵ الی ۵۰ سال اینده دو برابر خواهد شد در شرایط فوق حفاظت از تنوع زیستی که ضرورت آن برای همه اشکار گردیده در گرو شناسایی و حفاظت از مناطق مستعد حفاظت اکولوژیکی می باشد استان همدان با وسعتی معادل ۱۹۴۹۳ کیلومتر مربع در غرب ایران و در ۳۲۰ کیلومتری تهران قرا ردارد دراین تحقیق استان همدان از نظر حفاظت اکولوژیکی و نیز جهت شناسایی عرصه های مستعدحفاظت مورد ارزیابی قرارگرفت. دراین ارزیابی از ۸ نقشه دیجیتالی مرتبط با ۸ لایه اطلاعات مکانی و همچنین از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شد.