سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مائده بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی اکبر جمالی – استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

اهمیت به کار گیری روش های عقلانی و نظام مند برنامه ریزی در مدیریت و آمایش سرزمین برای همگان روشناست. ارزیابی توان بالقوه اکولوژیکی سرزمین ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی سرزمین می باشد. این توان سنجیها به طور ویژه در بحث مدیریت حوزه آبخیز و شناسایی درجه مرغوبیت و مناسبت آن به منظور فعالیت اقتصادی واجتماعی و توسعه پایدار این منابع طبیعی ارزشمند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. حوزه آبخیز خوانسار به دلیل دارابودن توان بالای محیطی اعم از آب کافی، خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی وپدیده های طبیعی، پتانسیل بالایی در فعالیت های اقتصادی دارد. در این مقاله به منظور تعیین توان طبیعی وپرداخته شد . بر GIS کاربری های مرتبط با سرزمین، به ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبخیز خوانسار با استفاده ازاین اساس با شناسایی منابع اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه و ایجاد پایگاه رقومی داده های مربوط به آن، به تجزیه وتحلیل کاربری های طبیعی و تهیه نقشه ارزش گذاری توان اکولوژیکی حوزه آبخیز خوانسار مبادرت گردید و مناطقمطلوب، مستعد و فاقد کاربری از یکدیگر تفکیک گردید.