سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت اله داودی – دانش آموخته کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم و کارشناس آموزش، پژوهش و ب
سیده لاله رضوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس و کارش

چکیده:

یکی از مناطق مهم کشور که دارای جاذبه گردشگری است استان چهارمحال و بختیاری واقع در جنوب غربی ایران و در بخش مرکزی رشته کوههای زاگرس میباشد، از جمله پتانسیلهای مهم این استان منابع آب نسبتا قابل توجه آن است. موقعیت خاص استان از نظر توپوگرافی و قرار گرفتن در مسیر عبور تودههای بارانزا سبب ریزشهای جوی نسبتا مناسبی در استان شده و به تبع آن چشمهسارها و جویبارها و رودخانههای فراوانی در آن پدیدار شده است. با توجه به اهمیت این استان از لحاظ منابع آب، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و پهنهبندی توان چشمه – های منطقه به منظور توسعه اکوتوریسم با استفاده از برداشتهای صحرایی و مدلهای آمایش سرزمین اجرا شده است. از میان ۴۰ چشمه در نظر گرفته شده برای انجام این تحقیق تعداد ۱۲ چشمه در طبقه ۱ یعنی مناسب از لحاظ توسعه فعالیتهای گردشگری و ۱۸ چشمه در طبقه ۲ یعنی نیمه مناسب قرار گرفتند و مابقی چشمهها در مقایسه با منابع فوق الذکر در طبقه ۳ یعنی نامناسب قرار گرفتند.