سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهراسادات موسوی – دانشجوی فوق لیسانس محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده شیلات- مرتع و مح
علیرضا میکاییلی تبریزی – استادیار گروه محیط زیست، متخصص معماری فضای سبز، دانشکده شیلات- مرتع و م
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست، متخصص ارزیابی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی
حمیدرضا ضیایی – کارشناس و مدرس GIS

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی ، به تعیین تناسب منطقهی ناژوان (واقع در شهرستان اصفهان ) برای کاربری تفرجی پرداخته شود . چندین بازدیدمیدانی از منطقه صورت پذیرفت و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاهGPS برد اشت گردید . ایناطلاعات به همراه نقشه های موجود از منطقه، به عنوان مبنایی جهت تهیه ی نقشه ی تناسب مورد استفاده قرار گرفتند . وزنهای لایه ها نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP) تهیه شده ؛ سپس لایه های وزن دار با دستور ترکیب خطی وزن دارWLC) رویهمگذاری شدند لایهی تناسب نهایی برای منطقه، ازحاصل ضرب لایه ی تهیه شده از روی همگذاری نقشه ها با لایههای محدودکننده حاصل آمد.