سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق زمانی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
رسول ابویسانی –
عاطفه عرفانی رحمت نیا –

چکیده:

پناهگاه حیات وحش شیراحمددرغرب استان خراسان رضوی درجنوب شرق شهرستان سبزوار درشرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده است دراین مطالعه ازطریق شاخصهای بیوکلیماتیک ترموهیگرومتریک و THI شرایط اقلیم آسایشی منطقه درجهت توسعه طبیعت گردی اکوتوریسم ارزیابی گردیده و براساس نتایج شاخص ترموهیگرومتریک درماه های فروردین و مهر احساس آسایش و راحتی کامل وجود داشته ماه های خرداد تیر مرداد نسبت به ماه های قبل از آسایش کمتری برخوردار است نتایج شاخص THI ماه های مهر آبان و فروردین را واجدمناسبترین شرایط زیست اقلیمی جهت حضور گردشگران خاصه جامعه هدف طبیعت گردی مشخص نموده است نتایج حاصله منطبق با شرایط طبیعی منطقه بوده شاخصها از تطابق مناسبی با شرایط اقلیمی خشک برخوردار بوده قابلیت استفاده درسایر مناطق با ویژگیهای اقلیمی مشابه را دارا می باشند.