سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلاتی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
پریسا صدیقی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمان ها برای انجام فعالیتهای تجاری خود دارای وب سایت هستند اما گروه کمی از آنها از چگونگی موفق شدن این وب سایتها اطلاع دارند در تعیین عوامل موفقیت وب سایت ها پژوهشهایی صورت پذیرفته است برای نمونه لیو و آرنت 2000 قابلیت یادگیری ، کاربرد و کیفیت خدمات را متغیرهای اصلی در تعیین عوامل موفقیت وبسایت ها معرفی کردند. پارک و کیم 2003 در مقاله دیگری برای تعیین عوامل موثر برخرید اینترنتی مشتریان به متغیرهایی چون چگونگی ارتباط با کاربر حفظ اطلاعات و محرمانه اشاره داشتند کونگ ولیو 2005 عوامل موفقیت تجارت الکترونیک را با استفاده از متغیرهایی چون خدمات انلاین، کیفیت محتوا و کابرد مورد ارزیابی قرار دادند.