سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز پیروز – کارشناس واحد محیط زیست و کیفیت منابع آب
بابک رازدار – کارشناس پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
اسان باقرزاده – مدیر واحد محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت سهامی اب منطقه ای گیلان
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

یکی از مشکلات محیط زیست کشور به ویژه استان گیلان دفن غیربهداشتی پسماند است که الودگی آب و خاک و محیط زیست را به دنبال دارد شهر رشت با مساحت ۱۳۶ کیلومتر مربع و تولید روزانه حدود ۵۰۰ تن زباله یکی از شهرهای مهم شمال کشور است که باید بصورت جدی نسبت به ساماندهی زباله های آن چاره اندیشی کرد درحال حاضر زباله ها در منطقه جنگلی سراوان بطور غیراصولی دفن می شود نظر به اهمیت موضوع دراین تحقیق به بررسی و ارزیابی مکان دفن و خسارات ناشی از دفن زباله های شهر رشت در منطقه جنگلی سراوان پرداخهت شده است بررسی ها نشان میدهد که محل انتخابی برای دفن زباله از لحاظ زیست محیطی نامناسب بوده همچنین بعلت عدم جمع اوری شیرابه ها و با توجه به توپوگرافی محل انتخابی و مجاورت با ابراهههای منطقه این شیرابه ها د رجهت شیب زمین به سمت رودخانه سیاهرود زرجوب انتقال می یابد. با استفاده از عکسهای هوایی و بازدید های میدانی برررسی روند افزایش مساحت لندفیل طی سالهای گذشته در نرم افزار GIS صورت گرفت که نتایج حاکی از نابودی حدود ۱۶ هکتار ا ز اراضی جنگلی این منطقه تاکنون می باشد.