سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق دلفاردی – کارشناس ارشد آبخیزداری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین و شاید تاثیر گذارترین بلای طبیعی است چرا که گستردگی آن در برخی موارد مرز قاره ها را نیز در نوردیده است طی سالهای اخیر کشور ایران با خشکسالی های متعددی روبرو بوده است که خسارتهایی گاه جبران ناپذیر برمنابع وارد نموده است برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روشهای مختلفی پیشنهاد شده است یکی از این روشها شاخص معیار بارندگی سالانه SIAP می با شد دراین تحقیق با استفاده از امار بارندگی ایستگاههای باران سنجی موجود در استان سیستان و بلوچستان که دارای اماری مناسب بودند این شاخص تعیین شد بدین منظور ابتدا دوره مشترکاماری انتخاب و پس از آن شاخص مذکور برای کلیه ایستگاهها تعیین و براساس نتایج حاصل سالهای معرف خشک، نرمال و تر برای کل حوزه مشخص گردید. درانتها با استفاده از روشهای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS خشکسالی درمنطقه پهنه بندی و نواحی با ریسکهای بالای خشکسالی مشخص شد که نتایج غالب بودن حالت اقلیمی نرمال درسطح استان بالاتربودن ریسک خشکسالی در حوزه شهرستان زاهدان و سپس غرب استان و نهایتا وجود اقلیمی پایدارتر در مرکز و شرق استان را نشان دادند.