سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اشرف تخت اردشیر – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم شناسی
مهدیه حسین پور –
منیره لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا

چکیده:

خروجی بسیاری از کارهای اقلیمی نهایتا به تهیه نقشه ی پهنه بندی منتهی میشود روشهایدرونیابی متعددی وجود دارد بنابراین انتخاب روشی که میزان خطای کمتری داشته باشد بسیار حائز اهمیت است درتحقیق صورت گرفته داده های اقلیمی مورد نیاز برای براورد شاخص خشکسالی Spi برای ۱۱ ایستگاه سینوپتیک و دریک دوره ۳۰ ساله اخذ و خشکسالی با مقیاس ۱۲ ماهه براساس روش spi برای همه ایستگاه ها محاسبه گردید و درنهایت دقت دو روش IDW و کریجینگ درپهنه بندی فراوانی وقوع خشکسالی های حاد محاسبه گردید نتایج نشان داد که دراین مطالعه روش از دقت بیشتری برخوردار است.