سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
غلامرضا زهتابیان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بالارفتن بازدهی طرح های کنترل احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از اتلاف سرمایه های محدوده راه حلهای بهینه بیابان زدایی با استفاده ازمدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و مدل سیستماتیک اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به پاسخهای ایده آل TOPSIS بطور توامان مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصله نشان داد که راهبردهای جلوگیری ازتغییر نامناسب کاربری اراضی با نزدیکی نسبی ۰/۷۶۶ و توسعه و احیا پوشش گیاهی با نزدیکی نسبی ۰/۵۷۶ از راه حل ایده آل به ترتیب به عنوان مهمترین راه بردهای بیابان زدایی درمنطقه تشخیص داده شدند.