سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحمید قنبران – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فاطمه جم – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

دراین مقاله بحث امنیت شهری و ارتباط توسعه پایدار شهری با آن مورد بررسی قرار میگیرد ازجمله معضلات موجود درشهرها مسئله جرم و بزهکاری است که درامنیت فضاهای عمومی شهر موثرند ولی امروزه کمتر به ظرفیت بالقوه مناطق شهری درکاهش و یا جلوگیری از جرائم دقت می شود دراین میان رویکرد CPTED که از جمله رهیافت های پیشگیری از جرم است به طراحی کارآمدی محیط مصنوع درکاهش جرائم شهری اشاره دارد این رویکرد از شش مولفه اساسی که به عنوان متغیرهای این پژوهش درنظر گرفته شده اند تشکیل شده است این مولفه هاشامل کنترل دسترسی نظارت طبیعی قلمروگرایی مستحکم سازی هدف حمایت از فعالیت و مدیریت و نگهداری است دراین پژوهش به روش تحلیلی و اسنادی به بررسی اصول این رویکرد و تاثیر آنها برجلوگیری از جرائم درقالب سیاست ها و راهبردهای اجرایی می پردازیم نتایج بررسی نشان میدهد که هریک از این مولفه ها درایجاد امنیت درعرصه های عمومی شهر نقش موثری ایفا می نماید و درنتیجه کمکی موثر درراستای ارتقای کیفیت زندگی افرادکه از مولفه های توسعه پایدار شهری محسوب می شود خواهند بود.