سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک علیزاده – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد
امین اسماعیلی – دکترای مهندسی صنایع ، دانشگاهWSUامریکا، کارشناس ارشد بهره وری انرژی

چکیده:

بی تردید یکی از مهمترین فعالیتهای کشورهای پیشرفته در کاهش مصرف انرژیهای ناپاک، گسترش تکنولوژیهایی است که از منابع تجدیدپذیر و نامحدود انرژی استفاده میکنند. یکی از بهترین و مفیدترین راههای تولید انرژی، استفاده از سلولهای خورشیدی یا فتوولتاییک است. با پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از این سلولها روز به روز رو به افزایش است به طوریکه حدود 83 هزار مگاوات برق توسط این سلولها در سال گذشته در سرتاسر کرهی خاکی تولید شده است. با این وجود، همچنان این روش نسبت به روشهای سنتی تولید انرژی مانند سوخت های فسیلی، استقبال عمومی کمتری را شاهد است. ازین رو، کاهش قیمت فتوولتاییک یکی از مهمترین گامها در جهت گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر تولید انرژی است. در این مقاله سعی خواهد شد که با تحلیل اقتصادی کلیهی فاکتورهای موثر در قیمت این سلولها در کشور امریکا، مناسبترین راهکارها جهت کاهش هزینهی تولید و افزایش استقبال از سلولهای خورشیدی ارایه شود