سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید خورشیدی – کارشناس ارشد سنجش از دور GIS
علیرضا سرسنگی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
علی محرابی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS

چکیده:

یکی از عوامل مهم در کاهش عمر سدها رسوب است رسوبات جزو حاصلخیز ترین بخش خاکها می باشند لذا اجرای برنامه های حفاظتی در جهت مدیریت حفاظت خاک در حوضه های ابخیز برای جلوگیری از ورود رسوبات به سدها حیاتی است جهت انجام انی تحقیق بخشی از حوضه ابخیز کارون شمالی به نام کمستان در شمال شرق خوزستان با وسعت 54285 کیلومتر مربع انتخاب گردید. در این تحقیق با استفاده از سنجش از دور و GIS ابتدا پارامترهای مورفومتریک حوضه استخراج و سپس میزان رسوبدهی زیرحوضه ها به عنوان اولین فاکتور موثر در تصمیم گیری با استفاده از مدل هیدروفیزیکی CSY براورد شد. سپس لایه های فاصله از راهها و لایه نفوذ پذیری سازندها به عنوان عوامل مثبت در نظر گرفته شد. همچنین لایه های شیب فاصله تا رودخانه دائمی و فاصله تا اراضی کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده اعمال گردیدند. سپس با استفاده از تحلی روی هم اندازی لایه ها نقاطی به عنوان مکان مناسب جهت احداث حوضچه های رسوبگیر ارزیابی شد.