سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد رضائی – دانشگاه صنعت آب و برق
حمید جوادی – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

مقره های مرسوم نوع چینی و شیشه ای در محیط های دارای آلودگی و رطوبت استقامت الکتریکی خود را از دست می دهند به گونه ای که با افزایش آلودگی و رطوبت جریان های خزشی در سطح بشقاب ها و چترهای مقره افزایش یافته و بر روی سطح آنها تخلیه و شکست الکتریکی روی می دهد و برای رفع این عیب، لازم است با برنامه ریزی دائمی که هزینه های سنگینی را به سیستم تحمیل می کند، مقره ها را تمیز و یا تعویض کرد تا بر اثر تجمع آلودگی در سطح آنها، شکست الکتریکی و فروپاشی روی ندهد که باعث اتصال کوتاه و قطع برق شود . از طرف دیگر با افزایش رطوبت، با قطع و بی برق کردن شبکه به هر دلیل، معمولاً امکان وصل مجدد و برقدار کردن شبکه تا خشک شدن سطح مقره ها وجود نخواهد داشت .
به منظور رفع مشکل تاثیر آلودگی ها بر روی مقره ها، با توجه به اینکه آلودگی ها به تنهایی سبب شکست الکتریکی نمی شوند و وجود رطوبت هدایت الکتریکی لایه آلودگی را بشدت افزایش داده و جریان های خزشی را می افزایند، توصیه شده که از مقره های لاستیکی و بویژه نوع سیلیکون رابر که خاصیت آب گریزی بسیار خوبی دارند استفاده بشود .
به منظور ارزیابی صحت آب گریزی و عملکرد و رفتار این نوع مقره ها، آزمایشات پیری در شرایط مختلف محیطی و از جمله آزمایش نوعی ۱۰۰۰ ساعته مه نمکی توسط استاندارد بین المللی توصیه شده است و در این مقاله نتایج تحقیقاتی حاصل از این آزمایش بر روی سه نمونه مقره سیلیکونی که در آزمایشگاه فشار قوی دانشکده صنعت آب و برق انجام شده است ارائه و مقایسه و ارزیابی شده اند .